CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI

DE PE LANGA CURTEA DE APEL TIMISOARA

Str.Orastie, nr.1, Timisoara, judet Timis, cod 300309

Tel: 0256.209.563, fax:0256.205.084, e-mail: cameratm@yahoo.com

Prima pagina

Birouri executori judecatoresti

Conducerea

U.N.E.J.

Legislatie

Ministerul Justitiei

 

Concursuri si examene admitere in profesie

 

 

 

Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

Comunicarea actelor de procedura;

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

Executari directe: Evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri e.t.c.

Executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor;

Popriri;

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin;

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);

Procese - verbale de oferta reala;

Confiscari;

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;

Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

 

 

Webmaster: Flavia Saioc © C.E.J. Timisoara